สไลด์ประกอบการบรรยาย งาน "ออกแบบเกม ออกแบบสังคม" ณ หอศิลป์ กทม. วันที่ 31 พ.ค. 2560