แปลจาก Resource Revolution โดย Stefan Heck & Matt Rogers คำนำผู้แปล
0

คำนำผู้แปล นับเนื่องราวหนึ่งทศวรรษแล้ว จากวันที่ “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน” ปรากฏต่อสายตาผู้อ่านชาวไทยเป็นครั้งแรก
5

เขียนร่วมกับ สุณีย์ ม่วงเจริญ และ ณัฐเมธี สัยเวช จัดพิมพ์โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย
0

BOARD | GAME | UNIVERSE
0

5

คำนำผู้เขียน
5

แปลจาก Public Philosophy โดย Michael Sandel คำนำผู้แปล
0

แปลจาก Keynes: Very Short Introduction โดย Robert Skidelsky คำนำผู้แปล
5