สไลด์ประกอบการบรรยาย งาน "ออกแบบเกม ออกแบบสังคม" http://cialisfrance24.com ณ หอศิลป์ กทม. วันที่ 31 พ.ค. 2560
Slides used at closed door discussion on "Thailand 4.0" policy, November 2016 by Sarinee Achavanuntakul
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ราคา" ของ พ.ร.บ. คอม 2559: บางประเด็นที่ผู้ให้บริการควรกังวล, สฤณี อาชวานันทกุล, นำเสนอในเวทีเสวนา "ประเทศไทยหลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
สไลด์ประกอบการแถลงผลการวิจัย โครงการ "กลไกทางการเงินในการสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าสู่เกษตรอินทรีย์" ในงาน Organic & Natural Expo 2016 วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดาวน์โหล
สไลด์ประกอบการเสวนา "SDGs and Sustainable Business Trends 2016" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน Thailand SDGs Forum #2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
สไลด์นำเสนอในงาน ThaiPublica Forum 2016#1 : "Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0" โดย cialisfrance24.com สฤณี อาชวานันทกุล, โรงแรม Ren
สไลด์ประกอบการบรรยาย โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน “ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและยุติความยากจน จัดโดย Unilever Thailand ร่วมกับ Thai
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล" โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Museum Refocused ณ มิวเซียมสยาม 10 มีนาคม 2559