2013/10/31
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่,...
2013/10/25
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่,...
2013/10/21
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่)...
2013/10/20
|
(คั่นรายการบล็อกประสบการณ์ Eisenhower Fellowship 2013 เล็กน้อยด้วยการสรุป Keynote Speech ของ Nate Silver นักข่าว/นักสถิติชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือเบสต์เซลเลอร์เรื่อง The Signal and the Noise...
2013/10/19
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม) วันที่สิบสี่...
2013/10/18
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง) วันที่สิบสาม นิวยอร์ก ซิตี้ : 11/...
2013/10/17
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด) วันที่สิบสอง วอชิงตัน ดี.ซี. : 10/10/2013   (...
2013/10/14
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ) วันที่สิบเอ็ด วอชิงตัน ดี.ซี.  : 9/10/2013  ...
2013/10/12
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า) วันที่สิบ วอชิงตัน ดี.ซี.  : 8/10/2013   วันนี้มีนัด 4 นัด! วุ่นวายมาก...
2013/10/11
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8) วันที่เก้า วอชิงตัน ดี.ซี.  : 7/10/2013  ...
2013/10/10
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก) วันที่เจ็ด ฟิลาเดลเฟีย (เช้า) และวอชิงตัน ดี.ซี. (บ่าย) : 5/10/2013   วันนี้เป็นวันแห่งการกิน :)...
2013/10/08
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า) วันที่หก ฟิลาเดลเฟีย: 4/10/2013   วันนี้สนุกดี :) ตอนเช้าพวกเราห้าคน มีผู้เขียน เต๋า (ณัฏฐา) เฉินเช่าจากมาเลเซีย...
2013/10/07
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่) วันที่ห้า ฟิลาเดลเฟีย: 3/10/2013   โปรแกรมวันนี้ไม่มีอะไรมาก ช่วงเช้ามี คอนนี ชุง (Connie Chung)...
2013/10/04
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม) วันที่สี่ ฟิลาเดลเฟีย: 2/10/2013   กิจกรรมวันนี้สนุกดี ผู้เขียนจดโน้ตได้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะนี่เป็นวันแรกที่เขาเริ่ม “...
2013/10/03
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2) วันที่สาม ฟิลาเดลเฟีย: 1/10/2013   ตอนเช้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาพาพวกเราเดินไป National Constitution Center เพิ่งเปิดเมื่อปี 2003 หรือสิบปีก่อนเอง...