เสวนา "สังคมไทยภายใต้กระแสธารการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์" โดย สำนักพิมพ์โอ้มายก็อด และ สกส.นำเสวนาโดย อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และ สฤณี อาชวานันทกุล ที่ร้านหนังสือก็องดิด, 1 มีนาคม 2557
บรรยง พูด นิ้วกลม ถาม : งานเปิดตัวหนังสือ "บรรยง คิด" และ "บรรยง เขียน" โดย บรรยง พงษ์พานิช จัดโดย สนพ. โอเพ่นเวิลด์ส์, ร้านหนังสือก็องดิด, 2 มีนาคม 2557
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล ในงานเสวนา "ปตท. น้ำมันรั่ว: Why So Serious?" 1 กันยายน 2556 จัดโดย House of Commons ร่วมกับ บ. ป่าสาละ จำกัด และ SVN Thailand
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง "80 ปี เค้าโครงการเศรษฐกิจ ปรีดี พนมยงค์" ในการอภิปรายวาระ 80 ปี เค้าโครงการฯ จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ 24 มิถุนายน 2556
ไฟล์เสียงเสวนา “มอง ตลาด ศีลธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการปฏิวัติ: จากอเมริกา สู่โลกอาหรับ ถึงสังคมไทย” จัดโดย สำนักพิมพ์ Openworlds ร่วมเสวนาโดย ศ. ดร.
ทัศนะ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ชิ สุวิชาน) เรื่อง "ความรู้ของปกาเกอะญอ" ในงานเวทีเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง "ข้อมูลภาพกว้างสิ่งแวดล้อม" ในงานเวทีเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค วันที่ 23 เ
ปาฐกถาหัวข้อ "“@citizenreporter : เมื่อทุกคนคือนักข่าว" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในเวทีเสวนา "12 ความหวัง ประเทศไทย 2567" ณ Nation University, 23 พฤศจิกายน 2555