ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาการเมืองไทย” ในงานเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 จัดโดย กสทช., โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว วันที่ 11 กันยายน 2555

Related content