ไฟล์เสียงเสวนา “มอง ตลาด ศีลธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการปฏิวัติ: จากอเมริกา สู่โลกอาหรับ ถึงสังคมไทย” จัดโดย สำนักพิมพ์ Openworlds ร่วมเสวนาโดย ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้แปล ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา (Lincoln: A Very Short Introduction), สฤณี อาชวานันทกุล ผู้แปล เงินไม่ใช่พระเจ้า (What Money Can’t Buy) และ ราคาของความเหลื่อมล้ำ (Price of Inequality), โตมร ศุขปรีชา ผู้แปล ปฏิวัติ 2.0 (Revolution 2.0) ดำเนินรายการ โดย แบ๊งค์ งามอรุณโชติ วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ ร้านหนังสือ Bookmoby หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4

Related content