2014/08/20
|
รถไฟ 2557   แมวทุกสีต่างไล่งับจับหนูได้ แต่รถไฟต่างขบวนล้วนแตกต่าง บางขบวนไร้ธงพาหลงทาง บ้างก็จ้างคนขับชอบหลับใน   บางขบวนแบ่งลำดับนับโบกี้ คันแรกมีสิทธิครบครันทันสมัย คันที่สองคืนความสุขปลอดทุกข์ใจ...