2013/07/31
|
งานวิจัยเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูป e-book (PDF) ครั้งแรกบนเว็บไซต์ V-Reform “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231...