2014/08/25
|
คำนำผู้เขียน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 คล้อยหลังไปไม่นาน รัฐบาลสหรัฐอเมริกากับจีน สองประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเกือบครึ่งของทั้งโลก...
2010/10/01
|
วิพากษ์จีดีพี ฉบับชาวบ้าน ย่อยรายงานวิพากษ์จีดีพี ฉบับวิชาการ ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น บทเกริ่นนำ ลองคิดเล่นๆ ดูว่าเรามีเพื่อนสนิทสองคน ชื่อสมบัติกับสมพงษ์ สมบัติมีรายได้ปีละ 240,000 บาท...
2009/05/01
|
คำนำ การต่อสู้เรื่อง ‘เขียว’ จะเป็นเอกลักษณ์ของยุคต้นศตวรรษที่ 21 ในทำนองเดียวกันกับที่การต่อสู้เรื่อง ‘แดง’ (ลัทธิคอมมิวนิสต์) ได้มอบความหมายให้กับครึ่งสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 มาแล้ว ธอมัส ฟรีดแมน (...
2007/07/01
|
    คำนำ ในบรรดาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นวิวาทะระดับโลกและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกระดับชั้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า ‘โลกาภิวัตน์’ นั้น...
2007/03/01
|
"ตกน้ำไม่ไหล" เป็นตอนต่อของ To Think Well Is Good, To Think Right Is Better ซึ่งรวบรวม 12 ตอนแรกจากคอลัมน์ "คนชายขอบ" เป็นหนังสือ เล่มสองนี้รวบรวมอีก 10 ตอนที่ตีพิมพ์ออนไลน์ไปแล้ว ตั้งแต่ Paul Hawken...