2014/12/22
|
พิมพ์ครั้งแรกใน "หัวใจนักเขียน" วารสาร WRITER ฉบับที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2557 สารภาพตามตรงว่า ชาตินี้ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้ก้าวข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นจาก “นักอ่าน” มาเป็น “นักเขียน” กับเขา...
2012/11/18
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย เรื่อง "จากหอคอยงาช้างสู่ข้าวแกงข้างถนน", ค่ายนักเขียน ธปท. 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2011/08/10
|
เนื่องจากทุกเดือนจะมีคนเขียนอีเมลมาถามว่า ถ้าอยากเขียน/แปลหนังสือต้องทำอย่างไร เลยถามพลอยแสง บ.ก.ผู้น่ารักว่ามีไหม คนที่เขียน FAQ เรื่องนี้ไปแล้ว เพราะมันน่าจะมีสิ ว่าแล้วพลอยก็จัดแจงถามพี่พจจี้...