2014/02/07
|
เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ ธุรกิจกระแสหลักต้องมีงบกำไรขาดทุนฉันใด“กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ก็ต้องการ “งบกำไรขาดทุนทางสังคม” ฉันนั้น การคำนวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI:...
2012/10/01
|
    คำนำผู้แปล หลังจากที่ มูฮัมหมัด ยูนุส ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับธนาคารกรามีนในปี 2006 แนวคิดและงานของ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (social business) นับพันแห่งทั่วโลก...
2011/09/20
|
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "กิจการเพื่อสังคม" ฉบับ 11 กันยายน 2554
2011/06/03
|
กิจการเพื่อสังคม-Social Enterprise เปิดโมเดลต้นแบบ SE โลก-SE ไทย, นำเสนอในงาน "กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร", 20 ตุลาคม 2553
2009/07/01
|
พลังของคนหัวรั้น แปลจาก The Power of Unreasonable People โดย Pamela Hartigan & John Elkington หนังสือหนา 312 หน้า ราคา 230 บาท       คำนำผู้แปล หลังจากศตวรรษที่ 21 เปิดฉากได้ไม่ถึงหนึ่งทศวรรษ...
2008/07/01
|
 "นายธนาคารเพื่อคนจน" แปลจาก "Banker to the Poor" โดย มูฮัมหมัด ยูนุส ผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2006 สำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์ ราคา 225 บาท     คำนำผู้แปล...