2016/02/13
|
คำนำผู้เขียน   ในฐานะนักเขียน ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มล้วน ‘พิเศษ’ สำหรับคนเขียน เพราะกลั่นมันออกมาจากสมองและหัวใจ ดังที่ วิลเลียม เวิร์ดส์เวิร์ธ (William Wordsworth) กวีเอกชาวอังกฤษ...