2012/09/01
|
คำนำผู้เขียน ในคำนำรวมเล่ม คน(ไม่)สำคัญ เล่มแรก (สำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์, 2551) ผู้เขียนบันทึกตอนหนึ่งว่า “จริงอยู่ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย...