2013/07/31
|
งานวิจัยเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูป e-book (PDF) ครั้งแรกบนเว็บไซต์ V-Reform “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231...
2013/04/01
|
ราคาของความเหลื่อมล้ำ แปลจาก The Price of Inequality โดย Joseph Stiglitz ความเหลื่อมล้ำเป็นทั้งสาเหตุและผลพวงของระบบการเมืองที่ล้มเหลว และส่งผลต่อเนื่องทำให้ระบบเศรษฐกิจไร้เสถียรภาพ...
2013/03/01
|
คำนำผู้เขียน ในคำนำ รู้ทันตลาดทุน เล่มแรก ผู้เขียนเคยบ่นว่า “น่าเสียดายที่การพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับตลาดทุนในบ้านเรายังค่อนข้าง “วนอยู่ในอ่าง” มานานนับทศวรรษแล้ว” ...
2012/10/01
|
 คำนำผู้แปล ปัจจุบันคงมีน้อยคนที่จะปฏิเสธว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนั้น เป็น “ปัญหาใหญ่” ที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข...
2011/02/01
|
     คำนำผู้เขียน  ผู้เขียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้เขียนหนังสือ “ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา” เพื่อสรุปสถานการณ์ มุมมอง ข้อถกเถียง...