2012/10/01
|
 คำนำผู้แปล ปัจจุบันคงมีน้อยคนที่จะปฏิเสธว่า ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนั้น เป็น “ปัญหาใหญ่” ที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข...