2012/09/11
|
ทัศนะ จอม เพชรประดับ เรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาการเมืองไทย” ในงานเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 จัดโดย กสทช.,...