2010/10/01
|
วิพากษ์จีดีพี ฉบับชาวบ้าน ย่อยรายงานวิพากษ์จีดีพี ฉบับวิชาการ ให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น บทเกริ่นนำ ลองคิดเล่นๆ ดูว่าเรามีเพื่อนสนิทสองคน ชื่อสมบัติกับสมพงษ์ สมบัติมีรายได้ปีละ 240,000 บาท...