2012/04/08
|
เสวนาเปิดตัวหนังสือ "อำนาจ II" โดย รุ่งมณี เมฆโสภณ ร่วมเสวนาโดย ณัฐพล ใจจริง, วรรณไว พัธโนทัย, จีรวัสส์ (พิบูลสงคราม) ปันยารชุน, ดุษฎี พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย เกษตร ชนะเสรีชัย, 8 เมษายน 2555 ณ...