2013/04/23
|
ทัศนะ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ (ชิ สุวิชาน) เรื่อง "ความรู้ของปกาเกอะญอ" ในงานเวทีเสวนา สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "เรียนรู้เพื่อเท่าทัน ผลักดันการเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค...