2014/06/20
|
ราคาของการซื้อเสียง ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "Price to Pay" นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 (ภาพประกอบโดย wrongdesign) “การซื้อเสียง” ถูกประโคมมาช้านานว่าเป็น “ปีศาจ”...