2015/07/06
|
รวบรวมจากเพจ Sarinee Achavanuntakul บนเฟซบุ๊กค่ะ: ดาวน์โหลด PDF ได้จาก Scribd เกริ่นนำ “ตรรกะวิบัติ” หรือ “เหตุผลวิบัติ” (fallacy) หมายถึงการถกเถียงที่ ใช้เหตุผลผิดพลาด...
2013/09/27
|
คิดคร่าวๆ ไปเรื่อยๆ   1) ยิงหุ่นฟาง - เอาจุดที่อ่อนที่สุดของฝ่ายตรงข้ามมาขยายใหญ่ให้พองโตเกินกว่าที่เขาพูด และโจมตีแต่เฉพาะจุดนั้นราวกับว่าเขาพูดแต่จุดนั้น ไม่เคยมีเหตุผลอื่นเลย   2) อ้างคัมภีร์ -...