2013/07/31
|
งานวิจัยเผยแพร่ ตีพิมพ์ในรูป e-book (PDF) ครั้งแรกบนเว็บไซต์ V-Reform “… เศรษฐีหุ้นไทย 500 คนที่รวยที่สุด ถ้าคิดเป็นตระกูลมีประมาณ 200 ตระกูล ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รวมกันมีมูลค่าถึง 690,231...
2013/03/01
|
คำนำผู้เขียน ในคำนำ รู้ทันตลาดทุน เล่มแรก ผู้เขียนเคยบ่นว่า “น่าเสียดายที่การพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับตลาดทุนในบ้านเรายังค่อนข้าง “วนอยู่ในอ่าง” มานานนับทศวรรษแล้ว” ...
2012/03/01
|
    คำนำผู้แปล ภาคการเงินสมัยใหม่เป็นวงการที่อยู่บนยอดคลื่นของระบบทุนนิยม เนื่องเพราะอยู่กับเงิน หาเงินมาต่อเงิน และใช้เงินทำงาน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนามธรรมที่คนนอกเข้าใจยาก...
2011/03/01
|
พบกับผลงานหมายเลข 32 ของนักการเงินเพื่อสังคมระดับคุณภาพแห่งยุค ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด "ทุนนิยมมีหัวใจ"..."ตลาดทุน" ในโลกการเงินมีหลายกลุ่ม ทั้งตลาดเงิน ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ ไม่ว่าตลาดอะไร...
2011/03/01
|
 การเงินปฏิวัติ ราคาปก 180 บาท พิมพ์โดย สนพ.โอเพ่นบุ๊คส์ รวบรวมทุกตอนจากคอลัมน์ "การเงินปฏิวัติ" จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ       คำนำผู้เขียน ในเดือนมกราคม 2010 ลอยด์ แบลงค์ไฟน์ (Lloyd...
2010/03/01
|
เงินเดินดิน - รวมเล่มจากชุดบทความชื่อเดียวกันที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร ฟ้าเดียวกัน สนพ. โอเพ่นบุ๊คส์ จัดพิมพ์ คำนำผู้เขียน เมื่อเอ่ยคำว่า “เงิน” หลายคนคงนึกถึงธนบัตรในกระเป๋า ตัวเลขในสมุดเงินฝากธนาคาร...
2009/06/01
|
    หนังสือ U.S. Crisis: วิกฤตการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในชุด “เศรษฐ’ธรรมศาสตร์ สัมมนา” (ECON TU Seminar Series) เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “วิกฤตซับไพรม์” โดย สฤณี...