2014/02/13
|
ร้านหนังสือ Book: Republic อัพโหลดคลิปวีดีโอดีเบต  "ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้จริงหรือ?" ที่ไปพูดกับ  อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ อ.ภาคิไนย์...
2013/12/01
|
สไลด์ประกอบการดีเบต "ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้" ร่วมกับ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ VS เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น ณ ร้านหนังสือ Book: Republic, 30 พฤศจิกายน 2556
2012/01/01
|
ค่าของความว่างเปล่า ราคา 200 บาท มติชนตีพิมพ์ แปลจาก The Value of Nothing โดย Raj Patel   คำนำผู้แปล  อนาคตที่ยั่งยืนจะต้องมีตลาด หากแต่เป็นตลาดที่ถูกกำกับให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมั่นคง...