2014/02/13
|
ร้านหนังสือ Book: Republic อัพโหลดคลิปวีดีโอดีเบต  "ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้จริงหรือ?" ที่ไปพูดกับ  อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ อ.ภาคิไนย์...
2010/09/01
|
    เริ่มต้นจากสุนทรพจน์ของ บิล เกตส์ ในการเปิดงานที่ประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปี 2008 เขาได้นำเสนอแนวคิด ทุนนิยมสร้างสรรค์ ให้ภาครัฐ ธุรกิจ และภาคไม่แสวงหากำไร ทำงานร่วมกันเพื่อขยับขยายพลังของตลาดออกไป...
2010/08/01
|
    คำนำผู้เขียน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ระบบทุนนิยมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “เลวน้อยที่สุด” และมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในบรรดาระบบทั้งหมดที่ใช้การได้จริงนอกตำรา...
2008/09/01
|
บางส่วนจากคำนำ หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงบทบรรยายในหัวข้อ "ทางเลือกของสังคม : สู่กระบวนทัศน์ใหม่แห่งการร่วมมือกัน" ที่ผู้เขียนได้รับเกียรติจากอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน...
2006/02/01
|
หนังสือรวมบทความจากคอลัมน์ "คนชายขอบ" ที่ลงในโอเพ่นออนไลน์ วางแผงในชื่อ "To think well is good, to think right is better" 12 นักคิดผู้สั่นโลกไหวด้วยแนวคิดใหม่เพื่อมนุษยชาติ พวกเขามาจากหลายสาขาวิชา...