2007/03/01
|
"ตกน้ำไม่ไหล" เป็นตอนต่อของ To Think Well Is Good, To Think Right Is Better ซึ่งรวบรวม 12 ตอนแรกจากคอลัมน์ "คนชายขอบ" เป็นหนังสือ เล่มสองนี้รวบรวมอีก 10 ตอนที่ตีพิมพ์ออนไลน์ไปแล้ว ตั้งแต่ Paul Hawken...
2006/02/01
|
หนังสือรวมบทความจากคอลัมน์ "คนชายขอบ" ที่ลงในโอเพ่นออนไลน์ วางแผงในชื่อ "To think well is good, to think right is better" 12 นักคิดผู้สั่นโลกไหวด้วยแนวคิดใหม่เพื่อมนุษยชาติ พวกเขามาจากหลายสาขาวิชา...