2014/09/08
|
แปลจาก The Truth about Green Business โดย Gil Friend คำนำผู้แปล ในหนังสือของผู้แปลเรื่อง “รู้แล้วเปลี่ยน” ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไล่เลี่ยกับหนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ผู้แปลเขียนในคำนำว่า “เศรษฐกิจสีเขียว...