2012/04/09
|
เพลง "อนัตตา" โดย นุภาพ สวันตรัจฉ์ บรรเลงในงานเสวนา "ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพุทธองค์" จัดโดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 8 เมษายน 2555