2010/08/01
|
เหลืองแดงหล้าฟ้าเดียวกัน โดย สฤณี อาชวานันทกุล และ สุรวิชช์ วีรวรรณ ราคาปก 185 บาท  หนึ่งฉันทลักษณ์ สองนักเลงกลอนและความยอกย้อนแห่งแสงสี บันทึกสามัญชน บนรอยแยกแตกสยาม
2009/05/01
|
  คำนำไม่สัมผัส สำหรับนิราศยุโรป โดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าการเขียน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน หรือที่คนไทยสมัยก่อนเรียกรวมๆ กันว่า กลอน เป็นเรื่องยาก เพราะในชีวิตประจำวันของเราก็มักจะได้ยิน ได้ฟัง...
2008/09/01
|
  บทกวีวิพากษ์สังคมเมือง ประเทืองอารมณ์ ลูบคนลบเหลี่ยม