2013/03/01
|
ผู้หญิงกลิ้งโลก เล่ม 2 เพิ่มเติมและเรียบเรียงเนื้อหาจาก 16 ตอนสุดท้ายของคอลัมน์ make a difference ในนิตยสาร Women & Home คำนำผู้เขียน ท้ายคำนำ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” เล่มแรก ผู้เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่า...
2010/03/01
|
Fringer the Blogger - รวมโพสคัดสรรจากบล็อกนี้ สนพ. ระหว่างบรรทัด จัดพิมพ์ Fringer the Blogger - คำนำผู้เขียน นับตั้งแต่วันที่ผู้เขียนเปิดบล็อก “คนชายขอบ” (www.fringer.org) ในเดือนสิงหาคม 2548...
2009/07/01
|
รวบรวม 50 ตอนแรกของคอลัมน์ Dog-Ear ใน D-Life ประชาชาติธุรกิจ เป็นหนังสือชื่อ "วิชาห้าสิบเล่มเกวียน" หนา 288 หน้า ราคา 200 บาท     คำนำ บาร์บารา คิงซอลเวอร์ นักเขียนนิยายชาวอเมริกัน...
2009/02/01
|
  คำนำ หนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือเป็น “ตอนต่อ” ของ วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่มแรก ซึ่งรวบรวมสุนทรพจน์สิบชิ้นที่กล่าวในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา...
2008/03/01
|
คำนำ การเชิญคนมากล่าวสุนทรพจน์ให้กับบัณฑิตจบใหม่ในวันรับปริญญา เป็นประเพณีประจำมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ทำกันมาช้านาน ผู้ที่ได้รับเชิญมากล่าวสุนทรพจน์มักเป็น “คนนอก” ผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ...