2012/01/01
|
ค่าของความว่างเปล่า ราคา 200 บาท มติชนตีพิมพ์ แปลจาก The Value of Nothing โดย Raj Patel   คำนำผู้แปล  อนาคตที่ยั่งยืนจะต้องมีตลาด หากแต่เป็นตลาดที่ถูกกำกับให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างมั่นคง...
2010/03/01
|
เศรษฐกิจติดขัด - แปลจาก The Gridlock Economy โดย Michael Heller สนพ. มติชน จัดพิมพ์ คำนำผู้แปล ในบรรดาปัญหาทั้งหมดที่รุมเร้าสังคม ปัญหาที่ส่งผลกระทบกว้างไกลที่สุดและดำรงอยู่ยาวนานเรื้อรังที่สุด...