2014/09/08
|
แปลจาก The Truth about Green Business โดย Gil Friend คำนำผู้แปล ในหนังสือของผู้แปลเรื่อง “รู้แล้วเปลี่ยน” ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไล่เลี่ยกับหนังสือที่อยู่ในมือของท่าน ผู้แปลเขียนในคำนำว่า “เศรษฐกิจสีเขียว...
2014/08/25
|
คำนำผู้เขียน เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 คล้อยหลังไปไม่นาน รัฐบาลสหรัฐอเมริกากับจีน สองประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันเกือบครึ่งของทั้งโลก...
2013/07/02
|
หลังจากที่เป็น "หอกอิสระ" อย่างสบายใจ (ยกเว้นตอนใกล้เวลาส่งงาน) มาเกือบเจ็ดปี ตอนนี้ก็ถึงเวลาทิ้งหอก กลับมาทำ "งานประจำ" อีกรอบแล้วค่ะ เรื่องของเรื่องคือ เพิ่งตั้งบริษัทใหม่กับเพื่อนๆ ค่ะ ชื่อ "...