2013/03/01
|
ผู้หญิงกลิ้งโลก เล่ม 2 เพิ่มเติมและเรียบเรียงเนื้อหาจาก 16 ตอนสุดท้ายของคอลัมน์ make a difference ในนิตยสาร Women & Home คำนำผู้เขียน ท้ายคำนำ “ผู้หญิงกลิ้งโลก” เล่มแรก ผู้เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่า...
2011/03/01
|
ผู้หญิงกลิ้งโลก ราคาปก 175 บาท พิมพ์โดย สนพ.สามสี เล่มนี้รวบรวม 14 ตอนแรกของคอลัมน์ "make a difference" ในนิตยสาร Women & Home รายเดือน เพิ่มรายละเอียดทุกตอนเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา...