2016/12/25
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ราคา" ของ พ.ร.บ. คอม 2559: บางประเด็นที่ผู้ให้บริการควรกังวล, สฤณี อาชวานันทกุล, นำเสนอในเวทีเสวนา "ประเทศไทยหลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559" จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา...
2016/11/24
|
ผู้เขียนไปร่วมวงเสวนา “เกาะขอบสนาม สนช. วิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา (ดูคลิปวีดีย้อนหลังได้ที่นี่ / อ่านสรุปประเด็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของ สนช. ได้ที่นี่ /...