2016/03/10
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย "ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล" โดย สฤณี อาชวานันทกุล, งาน Museum Refocused ณ มิวเซียมสยาม 10 มีนาคม 2559
2015/09/05
|
สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่อง "พิพิธภัณฑ์เพื่อใคร? เสียงสะท้อนจากนักท่องพิพิธภัณฑ์" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused วันที่ 4...