2014/02/13
|
ร้านหนังสือ Book: Republic อัพโหลดคลิปวีดีโอดีเบต  "ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้จริงหรือ?" ที่ไปพูดกับ  อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ อ.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ อ.ภาคิไนย์...