2013/08/02
|
รวมเล่ม "วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน" เล่ม 1 และ 2 เป็นฉบับสมบูรณ์ ปกแข็งเย็บกี่สวยงาม ราคาปก 395 บาท สั่งซื้อโดยตรงจาก openbooks ลดพิเศษเหลือ 325 บาท  ในโอกาสนี้...