2009/11/01
|
หนังสือ Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการริเริ่มของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์...
2008/11/01
|
  คำนำผู้แปล ในบรรดานักคิดผู้ทรงอิทธิพลหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา อัลวิน ทอฟเลอร์ และไฮดิ ทอฟเลอร์ ภรรยาของเขา เป็นคู่หนึ่งใน “นักพยากรณ์อนาคต” (futurists)...