2014/06/20
|
ราคาของศีลธรรม ตีพิมพ์ครั้งแรกในคอลัมน์ "Price to Pay" นิตยสาร IMAGE ฉบับเดือนมีนาคม 2557 (ภาพประกอบโดย wrongdesign)   นักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดว่า “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี”...