2014/03/02
|
เสวนา "สังคมไทยภายใต้กระแสธารการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์" โดย สำนักพิมพ์โอ้มายก็อด และ สกส.นำเสวนาโดย อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และ สฤณี อาชวานันทกุล ที่ร้านหนังสือก็องดิด, 1 มีนาคม 2557
2013/05/11
|
ไฟล์เสียงเสวนา “มอง ตลาด ศีลธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการปฏิวัติ: จากอเมริกา สู่โลกอาหรับ ถึงสังคมไทย” จัดโดย สำนักพิมพ์ Openworlds ร่วมเสวนาโดย ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้แปล ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา...
2012/09/11
|
ทัศนะ สฤณี อาชวานันทกุล เรื่อง “จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาการเมืองไทย” ในงานเสวนาความร่วมมือไตรภาคี เพื่อการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3 จัดโดย กสทช.,...
2012/04/28
|
ไฟล์เสียงจากงาน "Openworlds ตอบโจทย์" เปิดใจทีมงานสำนักพิมพ์ Openworlds และร่วมพูดคุยกับเพื่อนนักอ่าน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 14-16.00 น. ที่ร้านคิโนะคูนิยะ สยามพารากอน โดย ภิญโญ...