2015/11/21
|
ดาวน์โหลดหนังสือ "จะรักกันอย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน" โดย ศ. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จาก Scribd -- https://goo.gl/VO36Hu...