2014/03/02
|
เสวนา "สังคมไทยภายใต้กระแสธารการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์" โดย สำนักพิมพ์โอ้มายก็อด และ สกส.นำเสวนาโดย อาจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และ สฤณี อาชวานันทกุล ที่ร้านหนังสือก็องดิด, 1 มีนาคม 2557