2011/03/01
|
พลังกลุ่มไร้สังกัด ราคาปก 240 บาท พิมพ์โดย สนพ.มติชน แปลจาก Here Comes Everybody ของ Clay Shirky ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมที่คนแปลชื่นชอบที่สุด   คำนำผู้แปล...