2012/04/09
|
เพลง "เดินสู่อิสรภาพ" โดย เอี้ยว ณ ปานนั้น (ชัยพร นามประทีป) บรรเลงในงานเสวนา "ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพุทธองค์" จัดโดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 8 เมษายน 2555