2013/07/08
|
สไลด์ประกอบการบรรยาย "โมเดลธุรกิจ กับการระดมทุน สำหรับกิจการเพื่อสังคม" ณ 21 พ.ค. 2556