2011/03/01
|
พลังกลุ่มไร้สังกัด ราคาปก 240 บาท พิมพ์โดย สนพ.มติชน แปลจาก Here Comes Everybody ของ Clay Shirky ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสังคมที่คนแปลชื่นชอบที่สุด   คำนำผู้แปล...
2009/05/01
|
คำนำ การต่อสู้เรื่อง ‘เขียว’ จะเป็นเอกลักษณ์ของยุคต้นศตวรรษที่ 21 ในทำนองเดียวกันกับที่การต่อสู้เรื่อง ‘แดง’ (ลัทธิคอมมิวนิสต์) ได้มอบความหมายให้กับครึ่งสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 มาแล้ว ธอมัส ฟรีดแมน (...
2007/07/01
|
    คำนำ ในบรรดาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เป็นวิวาทะระดับโลกและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทุกระดับชั้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่า ‘โลกาภิวัตน์’ นั้น...