2014/03/02
|
บรรยง พูด นิ้วกลม ถาม : งานเปิดตัวหนังสือ "บรรยง คิด" และ "บรรยง เขียน" โดย บรรยง พงษ์พานิช จัดโดย สนพ. โอเพ่นเวิลด์ส์, ร้านหนังสือก็องดิด, 2 มีนาคม 2557