2013/05/11
|
ไฟล์เสียงเสวนา “มอง ตลาด ศีลธรรม ความเหลื่อมล้ำ และการปฏิวัติ: จากอเมริกา สู่โลกอาหรับ ถึงสังคมไทย” จัดโดย สำนักพิมพ์ Openworlds ร่วมเสวนาโดย ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้แปล ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา...