2013/12/01
|
สไลด์ประกอบการดีเบต "ทุนนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นปฎิปักษ์ต่อผู้ยากไร้" ร่วมกับ แบ๊งค์ งามอรุณโชติ VS เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น ณ ร้านหนังสือ Book: Republic, 30 พฤศจิกายน 2556