2012/11/23
|
ปาฐกถาหัวข้อ "“@citizenreporter : เมื่อทุกคนคือนักข่าว" โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในเวทีเสวนา "12 ความหวัง ประเทศไทย 2567" ณ Nation University, 23 พฤศจิกายน 2555